Contributie- inning.

02-01-2017

 Vanaf 28 januari 2017 zal de contributie worden geïnd van de leden die hiertoe een machtiging aan de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten hebben afgegeven. Ingevolge deze mededeling hoeven de leden niet individueel te worden bericht over de aanstaande inning zoals in het huishoudelijk reglement is bepaald.

Terug naar Nieuws

Contact

Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten

Postbus 239

6040 AE Roermond

Tel. 0475-527808

KvK 4176468

Email

print pagina

contact | disclaimer | admin webdesign by webTsign | website build by webTsign | copyright Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten ©